круглосуточно
+7 495 604-10-10
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
Оборудование

Описание оборудования

Элемент не найден!

Плюцак Ольга Олеговна
дерматолог, дерматоонколог, косметолог
Осипова Мария Андреевна
дерматолог, дерматоонколог, косметолог
Полянская Анна Сергеевна
онколог, маммолог, дерматоонколог
СКИДКА 50%