Антибактериальное средство

Антибактериальное средство

Номер и дата патента:  Патент № 4934707 от 27.05.92
Авторы патента:  Крейнес В.М., Марголин Я.М., Мелянцева Л.П., Логнова Н.Т.
На верх